Wrocławski Park Technologiczny S.A.
Ostatnia aktualizacja strony: 12.04.2023, 12:19

Wrocławski Park Technologiczny S.A.

ul. Muchoborska 18
54-424 Wrocław

tel. +48 71 798 58 00
wpt@technologpark.pl

NIP: 8992218633

REGON: 931896820

KRS: 0000004202

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 25 174 500,00 zł

do góry