Wrocławski Park Technologiczny S.A.

Organy spółki

Organami spółki Wrocławski Park Technologiczny SA jest:

 • Zarząd WPT
 • Rada Nadzorcza
 • Walne Zgromadzenie
   

Zarząd WPT

Sposób działania Zarządu regulowany jest Ustawą Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki WPT. Zarząd jest organem wykonawczym, prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Składa się z jednego lub więcej członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą.

Funkcję Prezesa Zarządu od 18.07.2012 roku pełni Pan Maciej Potocki.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu od 01.02.2022 roku pełni Pan Paweł Korzeniowski.
 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest zobowiązana do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Jest organem wybieranym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kompetencje Rady określa Kodeks Spółek Handlowych i Statut Spółki WPT SA.

Skład Rady Nadzorczej WPT:

 • Jakub Mazur – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs
 • prof. dr hab. Urszula Kalina – Prasznic
 • dr Jacek Pluta
 • dr Ewa Mańkowska
   

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest naczelnym organem Spółki Akcyjnej, który stanowi o najważniejszych sprawach funkcjonowania i działalności spółki. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Kodeks Spółek Handlowych i Statut Spółki WPT SA.

Metadane

Data publikacji : 09.07.2021
Data modyfikacji : 01.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wrocławski Park Technologiczny S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Trojan-Klęsk

Opcje strony

do góry